بایگانی/آرشیو برچسب ها : امیرکبیر

ناصرالدین شاه قاجار به ضرب گلوله میرزا رضا کرمانی به قتل رسید

ناصرالدین شاه قاجار

اردیبهشت ۱۲۷۵ شمسی در چنین روزی؛ روزی که ناصرالدین شاه قاجار به شکرانه پنجاهمین سالگرد سلطنت قصد زیارت حضرت عبدالعظیم کرد، شخصی ملبس به لباده فراخ ایرانی به شاه نزدیک شده، در آستین فراخش اسلحه کمری را بیرون آورده و به طرف شاه شلیک می‌کند.   جهان در روزی که …

بیشتر بخوانید »